Raimundas Michanevičius skolingas įvairiems fiziniams ir juridiniams asmenims virš 55000€. Būkite atsargūs ir įspėkite kitus! Raimundas Michnevičius

Blacklist

Raimundas Michnevičius

Skolingas įvairioms įmonėms ir fiziniams asmenims apie 55000€ Nelegalią veiklą vykdo būdamas Ispanijoje. Išrašinėja fiktyvias sąskaitas trečiūjų asmenų vardu. Užsakytų paslaugų nevykdo. Pinigų negrąžina. Išieškoti skolas per antstolius nėra galimybės, kadangi jokio turto neturi.
Nelegalią veika vykdo: facebook paskyroje Centrineamerika ir www.centrineamerika.lt
Naudojami el. pašto adresai: reservasvisitlithuania@gmail.com, kaunas1972@yahoo.es , info@centrineamerika.lt ir andorrabooking@gmail.com
Naudojami tel numeriai: +34 667 693 931  ir 370 633 56523
Partneris su kuriuo vykdo nusikalstamą veiką: Jose Maria Antequera Aguilar
Deklaruojama gyv. vieta: Kaunas, Varnių 45 - 12 , Kaunas
Raimondas Michnevicius
Debt to various companies and individuals around 55000 €. Performs illegal activities while in Spain. Making fictitious bills on behalf of third parties. Does not perform the ordered services. No refund payments. Debt collection through bailiffs is not possible as you have no assets.
Illegal activities are perpetrated by: Facebook account Centrineamerika and www.centrineamerika.lt
Using email addresses: reservevisitlithuania@gmail.com, kaunas1972@yahoo.es, info@centrineamerika.lt and andorrabooking@gmail.com
Tel numbers used: +34 667 693 931 and 370 633 56523
Partner with whom the offense is committed: Jose Maria Antequera Aguilar
Declaring life place: Kaunas, Varnių 45 - 12, Kaunas. Lithuania
Raimondas Michnevicius

Deuda a diversas empresas y personas por aproximadamente 55000 €
Realiza actividades ilegales mientras se encuentra en España.
Factura cuentas ficticias en nombre de terceros. No realiza los servicios solicitados. No hay reembolso. El cobro de deudas a través de los agentes judiciales no es posible ya que no tiene activos.
Las actividades ilegales son perpetradas por: la cuenta de Facebook Centrineamerika y www.centrineamerika.lt
Correo electrónico usado Direcciones de correo electrónico: reservevisitlithuania@gmail.com, kaunas1972@yahoo.es, info@centrineamerika.lt y andorrabooking@gmail.com
Números de teléfono utilizados: +34 667 693 931 y 370 633 56523
Pareja con la que se comete el delito: José María Antequera Aguilar.
Declarando vida Lugar: Kaunas, Varnių 45 - 12, Kaunas. Lithuania
Jei norite papildyti sąrašą, jei žinote kitus fizinius asmenis ar įmones, nesąžiningai ar neteisėtai vykdančius veiką turizmo paslaugų srityje, galite informuoti apie tai šiame puslapyje. Tai gali padėti išvengti nuostolių kitiems keliautojams ar įmonėms.
Visa pateikta informacija bus publikuojama po patikrinimo. El.pašto adresai, kontaktiniai duomenys nebus publikuojami jokiomis aplinkybėmis.

Informuokite mus (*-laikeliai būtini)

 
  El.p.: keliones@travel-inn.lt Tel: +370 611 33399, Jonavos g. 68B, Kaunas, 44191.
Darbo laikas: 09:00 - 17:45 darbo dienomis, šeštadienis 10:00 - 14:00 (susitarus iš anksto)
(C) 2012-2022, sprendimas:
iZET Privatumo politika